Sobota 23 Sierpień 2014imieniny: Róża, Apolinary, Filip

UmundurowanieOSP

UBIÓR GALOWY STRAŻAKA OSP

 

Ubiór kobiecy Ubiór męski

 


W skład ubioru galowego wchodzą:

 • mundur w kolorze ciemnogranatowym (męski, damski)
 • koszula w kolorze białym z długim rękawem,
 • czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn)
 • czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet)
 • obuwie w kolorze czarnym,
 • sznur galowy w kolorze srebrnym przeplatany niebieską nitką.


Wyposażeniem uzupełniającym do munduru galowego są:

 • skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn)
 • rajstopy w kolorze beżowym (dla kobiet)
 • krawat w kolorze czarnym.


Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z orderami, odznaczeniami, medalami i odznakami nosi się podczas:

 • świąt państwowych i w Dniu Strażaka, w tym również podczas świeckich spotkań oraz uroczystości religijnych organizowanych z tej okazji,
 • uroczystości wręczenia sztandarów, orderów, odznaczeń, medali i odznak, otwarcia strażnic oraz innych uroczystości o ważnym i podniosłym dla jednostki OSP bądź właściwego zarządu ZOSP RP znaczeniu,
 • uroczystości składania wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, grobach poległych i zmarłych oraz pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi.


Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z baretkami nosi się podczas:

 • uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych itp. gdy występuje się w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP, a dla pozostałych uczestników przyjęty jest strój wieczorowy,
 • innych ważnych uroczystości na polecenie prezesa (naczelnika) OSP lub prezesa właściwego zarządu oddziału ZOSP RP.


Do mundurów wyjściowych i galowych przyszywane są guziki oksydowane o średnicach 16 i 22 mm.

Ubiór galowy dla pocztów sztandarowych i flagowych, w którego uzupełniające wyposażenie wchodzą:

 • rękawiczki białe,
 • pas główny koloru czarnego.


Do ubioru galowego z pasem głównym stosuje się obuwie typu "skutery" (nogawki spodni wpuszczane w cholewki butów). Dopuszcza się noszenie spodni bryczesów do butów wysokich typu "oficerki", a także nakryta głowy w postaci hełmu ozdobnego bądź hełmu bojowego łącznie z pasem bojowym z przypiętym toporkiem.

UBIÓR WYJŚCIOWY STRAŻAKA OSP

 

Ubiór wyjściowy 


W skład ubioru wyjściowego wchodzą:

 • mundur w kolorze ciemnogranatowym (męski, damski),
 • koszula w kolorze białym z długim rękawem,
 • czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn),
 • czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),
 • obuwie w kolorze czarnym,
 • kurtka 3/4 z odpinaną podpinką w kolorze czarnym.


Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru wyjściowego są:

 • skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),
 • rajstopy w kolorze beżowym (dla kobiet),
 • krawat w kolorze czarnym.


Ubiór wyjściowy z baretkami nosi się podczas:

 • uczestniczenia w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP.,
 • występowania w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziałów ZOSP RP na oficjalnych spotkaniach i imprezach.


UBIÓR LETNI STRAŻAKA OSP

 

 Ubiór letni


W skład ubioru letniego wchodzą:

 • koszula letnia w kolorze białym z krótkim rękawem, z guzikami oksydowanymi o średnicy 16 mm,
 • spodnie (spódnica) w kolorze ciemnogranatowym,
 • czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mężczyzn),
 • czapka dżokejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),
 • obuwie w kolorze czarnym.


Wyposażeniem uzupełniającym do ubioru letniego są:

 • skarpety w kolorze czarnym (dla mężczyzn),
 • rajstopy w kolorze beżowym(dla kobiet),
 • krawat w kolorze czarnym,
 • sznur galowy w kolorze srebrnym przeplatany niebieską nitką,
 • naramienniki w kolorze ciemnogranatowym.


Ubiór letni nosi się podczas:

 • występowania w okresie letnim w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP w spotkaniach i imprezach np. zawodach sportowo-pożarniczych oraz w okolicznościach, gdy nie obowiązuje umundurowanie wyjściowe bądź galowe,
 • odbywania w okresie letnim koncertów - członkowie orkiestr OSP,
 • uczestniczenia w okresie letnim w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP.


Okres letni liczy się od 1 maja do 30 września. Stosowanie ubioru letniego warunkuje temperatura powyżej 20° C i zasada jednolitości w ramach OSP lub oddziału ZOSP RP. Ustalenia w tym zakresie należą do prezesa OSP lub zarządu oddziału ZOSP RP organizującego wspólne wystąpienie.


UBIÓR OCHRONNY STRAŻAKA OSP

 

Ubiór koszarowy Ubiór bojowy

 

W skład odzieży ochronnej i  specjalnej wchodzą:

 • ubranie ochronne dwuczęściowe,
 • ubranie specjalne popularne dwuczęściowe,
 • ubranie koszarowe,
 • rękawice i kominiarka (niepalne),
 • buty specjalne,
 • hełm.


Odzież ochronną i specjalną nosi się podczas:

 • akcji ratowniczo-gaśniczych,
 • ćwiczeń i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego.


Dopuszcza się noszenie ubrania typu "moro" bądź ubrania koszarowego podczas akcji ratowniczych, jeśli nie jest konieczne użycie ubrania ochronnego lub specjalnego. O rodzaju użytej odzieży decyduje kierujący akcją po dokonaniu rozpoznania zagrożeń w miejscu interwencji. Odzież ochronną stosuje się do czasu zniszczenia bądź naturalnego zużycia.

W zestaw przedmiotów ekwipunku osobistego strażaka-ochotnika wchodzą:

 • pas bojowy,
 • zatrzaśnik,
 • toporek strażacki,
 • latarka,
 • podpinka linkowa,
 • maska do aparatu powietrznego,
 • opatrunek osobisty,
 • worek brezentowy na odzież ochronną i ekwipunek osobisty.


UBIÓR MDP OSP

 

Ubiór całoroczny Ubiór letni

 

W skład ubioru Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wchodzą:

 • koszula w kolorze czerwonym z guzikami oksydowanymi o średnicy 16 mm,
 • szorty w kolorze czarnym,
 • spodnie w kolorze czarnym (dla chłopców),
 • bluza w kolorze czarnym,
 • spódnica w kolorze czarnym (dla dziewcząt),
 • obuwie sportowe w kolorze czarnym,
 • podkolanówki w kolorze białym,
 • krawat w kolorze czarnym.


Mundur MDP nosi się podczas:

 • występowania w charakterze przedstawiciela MDP na oficjalnych spotkaniach i uroczystościach strażackich, religijnych i świeckich,
 • apeli, wart i innych ważnych wydarzeń na obozach MDP,
 • uroczystych zbiórek MDP.


Dopuszcza się stosowanie poprzedniego wzoru mundurków MDP (wiatrówka niebieska, spodnie/spódnica czarne) do czasu naturalnego ich zużycia.

Członkowie MDP noszą emblematy i dystynkcje haftowane czarną nitką na czerwonym tle, przy nw. przedmiotach mundurowych:

 • czapkach dżokejkach,
 • koszulach na lewym rękawie, przy czym górna krokiewka powinna znajdować się w odległości 5 cm powyżej górnego szwu rękawa.


Członkowie MDP noszą emblematy haftowane czerwoną nitką na czarnym tle przy bluzach koloru czarnego na ich lewym rękawie, przy czym górna krokiewka powinna znajdowaa się w odległości 5 cm poniżej górnego szwu rękawa.NAKRYCIA GŁOWY STRAŻAKA OSP

 

Czapka rogatywka Czapka rogatywka 
 Czapka rogatywkaCzapka rogatywka 

 


Do ubiorów stosuje się następujące rodzaje nakrycia głowy w kolorze noszonych mundurów:

 • czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka (dla mężczyzn),
 • czapkę dżokejkę (dla kobiet),
 • czapkę uszankę (w okresie zimowym).


W MDP nakryciem głowy jest czapka dżokejka w kolorze czerwonym.

Członkowie zarządów OSP i oddziałów ZOSP RP noszą srebrne galony na otokach czapek przy czym:

 • jeden galon - członkowie zarządów OSP, zarządów gminnych ZOSP RP i Komisji Rewizyjnych tych szczebli,
 • dwa galony - członkowie zarządów oddziałów powiatowych, wojewódzkich, powiatowych i wojewódzkich komisji rewizyjnych, wojewódzkiego sądu honorowego oraz Zarządu Głównego ZOSP RP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego.


Członkowie władz oddziałów ZOSP RP noszą na denku czapki srebrne galony w kształcie krzyżaka.

Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP nosi czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka, srebrnym wężykiem na otoku czapki i naszytymi na denku czapki srebrnymi galonami w kształcie krzyżaka.


EMBLEMATY OSP

 

Emblemat
 Emblemat Emblemat

 

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą emblematy w kolorze srebrnym na ciemnogranatowym tle haftowane nitką lub bajorkiem, przy nw. przedmiotach mundurowych:

 • czapkach,
 • pagonach ubiorów wyjściowych, galowych, paradnych, kurtek, koszul letnich i MDP, naszyte w odległości 2 cm od dolnej krawędzi pagonu, ubraniach ochronnych, specjalnych i koszarowych, w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.


Członkowie OSP i zarządów ZOSP RP, pełniący funkcje kierowców, mechaników motopomp, łącznościowców, a także członkowie orkiestr i drużyn sanitarnych noszą przy mundurach wyjściowych i galowych na ich lewym rękawie, naszywki-oznaki specjalności, haftowane srebrną nitką na ciemnogranatowym tle. Naszywki umieszcza się 15 cm od dolnej krawędzi rękawa. Członkowie MDP noszą naszywki-oznaki specjalności dla MDP na ramieniu prawego rękawa munduru. Wzory tych naszywek określone są odrębnymi przepisami. Członkowie OSP noszą na kurtkach odzieży ochronnej i specjalnej napisy "STRAŻ" w kolorze czarnym na żółtym tle w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań. Dopuszcza się noszenie emblematu z napisem "Ochotnicza Straż Pożarna" na mundurach wyjściowych i galowych, na ich prawym rękawie haftowanego czerwoną nitką na ciemnogranatowym tle.

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą na kołnierzach mundurów bądź lewej kieszeni koszuli letniej dystynkcje pełnionych funkcji, haftowane srebrną nitką lub bajorkiem na ciemnogranatowym tle.

Członkowie OSP, zarządów i komisji rewizyjnych OSP RP oraz funkcyjni oddziałów ZOSP RP mają prawo do noszenia dystynkcji odpowiadających najwyższej z pełnionych funkcji. Oznaczeniem najwyższej z pełnionych funkcji jest krokiewka umieszczona w dolnej części dystynkcji.

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP nosza na kurtkach i w kolorze czarnym dystynkcje pełnionych funkcji w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.

Członkowie wspierający (osoby fizyczne) mogą nosić dystynkcje funkcji pełnionych w OSP lub zarządzie oddziału ZOSP RP.

Wzory dystynkcji pracowników etatowych ZOSP RP określa Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP.

 

Mundur

 

cofnij  >>

Sierpień#   
PnWtŚrCzPtSoN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE :)|